Woodstock

Elliot Tiber hamnar av en slump i centrum för det sena sextiotalets största happening, Woodstockfestivalen.

1969 är Elliot Tiber tidigare Teichberg, en ung man med konstnärs och författarambitioner. Han har ett välavlönat dekoratörsjobb på Manhattan, men känner sig tvungen att hjälpa sina föräldrar att sköta deras nedgångna motell i White Lake i staden Bethel. Hotellet är förfallet och kunderna ständigt missnöjda och Elliot övertygad om att det han kallar den Teichbergska förbannelsen ständigt skall förfölja dem. Elliot känner skuld till sina föräldrar och försöker genom att hjälpa dem med hotellet vinna deras kärlek och uppskattning.

Elliot Tiber är den ende i den lilla staden som har en högre utbildning och han blir ordförande i den lokala företagarföreningen och kan tack vare det ordna tillstånd för olika evenemang.

Elliot har för att roa sig själv och för att förhoppningsvis få lite pengar till den alltid sinande hotellkassan, börjat ordna årliga konst- och musikfestivaler med lokala krafter. Till hjälp har han sin granne och vän Max Yasgur.

Elliot lever ett dubbelliv han har alltid varit medveten om sin homosexuella läggning men att öppet vara den han är går inte i hemstaden. Grannstaden Woodstock som skulle ordna musikfestivalen Woodstock blir plötsligt utan tillstånd att ordna festivaler. Då kommer någon att tänka på Elliot Tiber och bollen är i rullning. Elliot Tiber berättar med galghumor och självironi den fantastiska historien om hur festivalen, som blev kult och kulturikon blev till och hur de tre dagarna för alltid ändrade hans liv.

Audience:

Tags:

Review by: Jakobstads bibliotek Wednesday, February 1, 2012