Wellnessyndromet

Den egna kroppen står i fokus för optimering, men kan det bli för mycket av det goda?

I dagens samhälle betonas vikten av att hålla sig i form både psykiskt och fysiskt för att vi ska betraktas som lyckade människor. Vem gynnas av att vi springer ultramaraton, yogar morgon och kväll och tänker positivt i alla situationer. Cederström och Spicer belyser och ifrågasätter på ett underhållande sätt wellnessjakten. I ängslan över att inte nå vårt sanna jag och optimal hälsa, hetsar vi runt och missar vad som försiggår i världen omkring oss.

Audience:

Tags:

Review by: Korsholms bibliotek Wednesday, September 23, 2015