Vargarnas tid

Även i de värsta av tider finns människor som ställer upp och hjälper andra

Elisabeth Nemert har skrivit en lång räcka med historiskt förankrade böcker med inslag av övernaturliga händelser och magi. I Vargarnas tid rör vi oss i andra världskrigets Sverige och dess skenbara neutralitet, insprängd mellan den krigförande grannen Finland och de av nazisterna ockuperade Danmark och Norge.

Bokens huvudpersoner Magdalena och Carl-Magnus engagerar sig i kvinnorättsfrågor och senare också i människorättsfrågor. De är bland annat med i Folke Bernadottes vita bussar som räddar skandinaviska politiska fångar från koncentrationslägren i krigets slutskede. De är också med om att ta emot de finska krigsbarnen, och senare också Danmarks judiska befolkning när de smugglas  över sundet till Sverige. Flera kända historiska personer får sin röst hörd i romanen, som Raoul Wallenberg som också blev känd för att rädda många människoliv under kriget.

Det magiska inslaget består av tre vita vargar och en korp som på sitt vis påminner huvudpersonerna om vad som är rätt och fel. Med finns också en grym svart varg som symboliserar den ofattbara ondskan som breder ut sig i hela Europa under 30- och 40-talen.

Vargarnas tid handlar om mod i krigets skugga och andra världskrigets fasor som tål att upprepas i dag då den stora ondskan håller på att breda ut sig igen. Boken är ändå skriven i ett ganska stillsamt tempo och det primära budskapet blir att kärleken alltid vinner och att det också i de värsta av tider finns människor som ställer upp och hjälper andra; det finns alltid hopp.