Vardagens arkitekter

”Sverige var ett fattigt och efterblivet land innan ett primitivt folkhem började byggas upp vid förra seklets början. Men också det kom av sig i 1930-talets ekonomiska krasch. Och nu skulle vi försöka bygga upp det på nytt. Hur skulle vi bära oss åt? För en ung arkitekt stod arbetsmarknaden öppen.”

Boken består av minnesbilder och reflektiva analyser av hur det var att verka som ung arkitektstuderande i Stockholm på efterkrigstidens 50- tal. Tre unga män; Gunnar Jonsson, Hilding Lögdberg samt John Sjöström, kom sig väl samman och fann en sann utmaning i att bidra till skapandet av en helt ny och fredligare värld. Deras utgångsläge var ett nedgånget Sverige i behov av radikal förnyelse, runtomkring dem låg ett Europa i ruiner.

De tre unga männens arkitektoniska drömmar under studierna och sedermera yrkesutövningens tid karaktäriseras av en ständig balansakt mellan utmaningarna i ett slitet Stockholm. Ett Stockholm som präglades av ett stilmässigt virrvarr bestående av hela stadsdelar med hus i rivningstillstånd, ett klassicistiskt byggnadsarv från 20- talet, trädgårdsstäder av engelskt mönster med odlingsmöjligheter, funktionalistiska strömningar, medeltidsstaden och sist men inte minst, - svenska byggnadstraditioner enligt principen ”byggnaden uppföres i enlighet med god byggnadssed”.