Vörå bokbuss

Bokbussen kör fyra dagar i veckan och betjänar de byar som inte har tillgång till ett närbibliotek. Dessutom kör bokbussen till ett antal skolor och daghem, samt transporterar material mellan kommunens bibliotek.

Du kan returnera det material som du lånat från bokbussen till vilken biblioteksenhet som helst inom kommunen. Utanför biblioteken i Vörå, Oravais och Maxmo samt vid butiken i Österö finns även returlådor.

Du som har förslag eller önskemål om nya hållplatser får gärna meddela biblioteket, e-post bibl.vora@vora.fi eller telefon 06-382 1685.

Contact Vöyri Mobile Library

Address: Härmävägen 8 66600 Vörå
Phone: 0500 369564

Personal