Vålnaden försvinner

Philip Roth är en av USA:s populära moderna författare. Han är översatt till många språk och till de av hans romaner som utkommit på svenska hör t.ex. Amerikansk pastoral, som utkom år 1998.

I Vålnaden försvinner återkommer Roth ännu en gång till den romangestalt, Nathan Zuckerman, som varit huvudperson i många av hans böcker.

Nathan Zuckerman återvänder som åldrande författare till New York, efter att ha levt i självvald exil på landsorten under några år. Orsaken till exilen är att han varit förföljd av en galning som sänt honom hotfulla meddelanden och tvingat honom att fly staden för att skydda sig själv. I själva verket kanske han flytt också för att byta till en lugnare tillvaro. I New York konfronteras han igen med sina känslor och med sin saknad efter ungdomen.

Vålnaden försvinner är en roman om åldrande, om kvinnor och män, och om kärlek till författandet.

Audience:

Tags:

Review by: Jakobstads bibliotek Wednesday, February 1, 2012