Väsenologi

En spännande faktabok om väsen i nordisk folktro.

I den här boken får du lära dig mer om olika väsen i nordisk folktro. Boken tar upp mer kända väsen som troll, vättar och varulvar, men också mindre kända som bjäran och kyrkogrimmen.

Varje väsen presenteras med en kort faktaruta. Boken innehåller också sägner, dvs. korta kusliga berättelser om varje väsen. I boken förklaras också varför man trodde på olika väsen. Folktron var viktig för att kunna förklara t.ex. olyckor och sjukdom.

Det här är en fascinerande och allmänbildande bok för äldre barn men också för vuxna.