Världens koder - resenärens guide till gränslös kommunikation

Såhär i reseförbudstider passar det ju bra att läsa på lite inför kommande resor.

Här presenteras 45 länder. Boken tar upp ämnena folklynne, historia i korthet, samtalskultur, kroppsspråk och humor. Vi får t.ex. veta att finländaren är hemlighetsfull och tillbakadragen samt att vår kärlek till idrott är medfödd, både för flickor och pojkar. Vidare håller vi gärna pauser för att samla oss när vi kommunicerar med andra. Huruvida detta stämmer få var och en bestämma ... Intressant bok som kanske också slår hål på en del fördomar.