Vänd om min längtan

Maria berättar om sitt liv för sin dotter Livia, som hon tvingades lämna.

Maria är gammal, skröplig och lite dement. Ibland kommer JR Ewing på besök och korna ska skötas trots att det är många år sedan den sista gick till slakt, men däremellan berättar hon sin historia som börjar i Vörå med att pappan dör en våldsam död då hans händer slits av. Hon får tidigt lära sig att inte synas och höras för styvpappan är inte snäll. När hon bara är sexton år bär det av till Kanada. Maria är en levnadsglad kvinna som vill lämna det gamla och hemska bakom sig och siktar på att få ett bra liv i det nya landet. Men livet kommer åter med oförutsedda händelser och får henne att vända tillbaka till Finland, trots att hon egentligen kanske skulle ha velat något annat. Hon önskar att hon kunnat berätta, att hon kunnat tala med sin mor och sina bröder och framförallt med sin kvarlämnade dotter i Amerika.

Audience:

Tags:

Review by: Korsholms bibliotek Wednesday, January 25, 2017