Utbud och tjänster

Biblioteken i Nykarleby erbjuder ett mångsidigt utbud av böcker, tidningar, e-böcker och andra medier. På stadsbiblioteket kan du både använda bibliotekets kunddatorer och surfa trådlöst på din egen dator eller surfplatta. Vi som jobbar på biblioteken i Nykarleby gör vårt bästa för att du som kund ska få dina läs- och informationsbehov tillfredställda.

Astasalen

Bibliotekets samlingssal kan hyras för möten och olika evenemang under bibliotekets öppethållningstider. Här finnsmodern IT- och ljudteknik samt hörselslinga. I anslutning till salen finns också ett minikök. Hyran är 25 € / h (15 €/h för handikappgrupper).

 

Bokbusstjänster till skolor i Nykarleby

Vörå bokbuss trafikerar i Nykarleby under skolåret, torsdagar jämna veckor.Vi använder oss av Vörås böcker och i bussen kan du använda ditt eget Valter-lånekort. Vid behov kan bokbussens lånade böcker även returneras till något av biblioteken i Nykarleby.

Bokbussen trafikerar inte under jullovet.

Kontakta Vörå bibliotek, tel. 382 1686, om du vill få kontakt med bokbussen.E-post till bokbussen i Vörå: bibl.vora@vora.fi

Digitaliseringstudion

Digitaliseringsstudion i stadsbiblioteket är öppen för bibliotekets kunder. Självbetjäning gäller för digitaliseringen! Fråga personalen om du vill boka tid eller vill veta mera om vår studio!

 

 

Äppelhyllan

 Äppelhyllan - vad är det?

"Alla barn behöver böcker. Men alla böcker passar inte alla barn".
Äppelhyllan på stadsbibliotekets barnavdelning är till för dig som har något funktionshinder som gör att det är svårt att läsa tryckta böcker. På biblioteket vill vi att alla ska kunna hitta böcker att läsa, oavsett hur man läser.

På äppelhyllan finns anpassade medier. Det betyder att man kan läsa med sina öron eller med sina fingrar. Bra för dig som tycker det är svårt att läsa pappersböcker! Vi är alla olika. Vissa t

ycker om idrott, andra tycker inte alls om det. Vissa tycker att det är lätt med matte, andra tycker att det är ganska svårt.  På biblioteket vet vi att vi alla är olika, också när det gäller läsning. Äppelhyllan finns just därför att vi alla är olika.
Personalen visar gärna vad som finns. Det går bra att också boka in en hel grupp för ett biblioteksbesök, så berättar vi mera.

Specialpedagogik och handikapplitteratur

En specialsamling kring specialpedagogik och handikapplitteratur finns i Nykarleby stadsbibliotek.

I Nykarleby verkar Optima, med utbildningslinje för yrkesinriktad specialundervisning, den enda svenskspråkiga i Finland. I staden finns också flera boenden, både i Kårkulla samkommuns och i stadens regi, ett korttidshem för gravt handikappade och boende i föreningsregi (Sparvboet) och arbetscentral.

Detta har gjort att det finns ett stort behov av specialresurser också inom biblioteksverksamheten. Specialmaterial har anskaffats både med tanke på de handikappade själva, deras anhöriga, vårdare och ledare. Speciallärarna och vanliga klasslärare spelar självfallet också en viktig roll.

Läshjälpmedel och bibliotekstjänster för dig med läshandikapp

Har du ett läshandikapp som gör det svårt att läsa tryckt text? Då kan du låna lättlästa böcker (LL-böcker), storstilsböcker, talböcker eller e-böcker samt olika dataprogram från biblioteket. Vi har ett rikligt utbud av DAISY-talböcker från MTM och Celia.

Från Nykarleby stadsbibliotek kan du också låna Daisyspelare och ClaroRead talsyntes.

I stadsbibliotekets tidningsläsesal kan du läsa dagstidningar med hjälp av vår lästeve.

  1. För lärare och daghemspersonal

    Skrivet av: Catrin Wiik

    I Nykarleby är samarbetet mellan biblioteken, skolorna och daghemmen mycket viktigt. Vi på biblioteken försöker stöda ert arbete på olika sätt.

Astasalen

Vörå bokbuss

Digistudion

Äppelhyllan vid Nykarleby stadsbibliotek

Specialsamlingen kring specialpedagogik och handikapplitteratur.

Lästeven är ett bra läshjälpmedel i tidningsläsesalen.