Urban safari

Litteraturcirkeln reste denhär säsongen till olika städer världen över.

"Staden som var finns med i staden som är.
Finns med hela tiden. Under tiden. Sprickor
dyker upp i oljegruset, i betongen.
Samtidighet. All tid är närvarande."

Wava Stürmer ur diktsamlingen: ”Samtidigt”.

De flesta av jordens invånare lever numera i städer. Staden lockar, och många lämnar en fattig landsbygd för att söka lyckan i en storstad. Många byter land och språk men de finns de som bor kvar i den stad och till och med i det hus där de föddes. Vad är en stad? frågar sig Sören Sommelius i förordet till sin bok” Hemma i Ingenstans” – och svarar:” En stad är gator, trottoarer, torg, kaféer, busshållplatser, människor och fordon i rörelse, mötesplatser, bänkar. En stad är också min upplevelse av staden.”

Litteraturcirkeln i Jakobstad träffades  8.10.2012 kring följande böcker:

Bobo Karlsson: Urban safari, 12 storstäder. ”I grunden kämpar jag för att plocka fram det fina, det attraktiva, det lockande med en stad som för mig kan vara något småfarligt, sjaskigt och kontroversiellt. Jag börjar alltid med att leta upp stadsdelen, torget, gatan, korsningen där jag skulle vilja bo”. Bobo Karlssons stadsskildringar ger personliga ibland lite udda tips från tolv stora städer i världen. “Vill man veta något om de ytterligheter som tillsammans tecknar en stads själ, då läser man Bobo Karlsson” säger författaren Per Hagman.

Staffan Heimersson: Vilse i världen. Staffan Heimersson korrespondent och kåsör, en road resenär tar oss till olika städer över världen. Han berättar med glimten i ögat om alla de små missöden och missförstånd som kan uppstå i möten med människor i främmande miljöer i synnerhet om man som korrespondent är nyfiken på livet.  Han berättar också en hel del om hur det var att vara utrikeskorrespondent och ständigt byta vistelseort, i en tid som ligger nära men ändå är lite avlägsen. Den familjära stämningen står katten Mjau för som också fått flytta med från stad till stad.

Sören Sommelius: Hemma i Ingenstans . Sören Sommelius gör i sin bok ”Hemma i Ingenstans” nedslag i 10 städer på fyra kontinenter. Boken handlar om resor och möten, om människors olika villkor i en globaliserad värld. Han inleder med en berättelse om ” Under takåsarna ” givetvis från Paris och reser bl.a. till avlägsna, exotiska städer som Shanghai, Lima och La Paz för att återvända till hemstaden Helsingborg. En stad som varit en stad vid gränsen, mellan krig och fred, mellan land och hav.  Men en stad som alltid varit hemma förändras också med åren.

Ulf Hannerz: Café du Monde.  Café du Monde med undertitel ”Platser, vägar och människor i världsvimlet” är skriven med en antropologs infallsvinkel och författaren säger att boken med avstamp i olika städer han besökt och bedrivit forskning i, handlar om världsvimlet om världens många sätt att hänga i hop och att det är just i städer som vimlet blir som intensivast. Det är antropologens vinkling som gör boken till en intressant bekantskap, där ingången kan vara ett kafé eller ett tempel. Hannerz inte bara reser, flanerar, upplever och observerar han rör sig också i tid och rum och i kombinationen av resande och läsande.

Ulf Peter Hallberg & Carl-Henning Wijkmark: Städernas svall.  Ulf Peter Hallberg  och Carl-Henning Wijkmark för en dialog i ”Städernas svall” Två författarröster ger inblickar i europeisk kultur med utgångspunkt från personliga erfarenheter och i möten med författares texter. Det är något särskilt med första kvällen i Paris, vi får läsa om den känsla av frihet som man då känner, men vi ses också i Helsingfors på alla kända mötesplatser för författare och konstnärer: Hotell Kämp, Tornis bar, restaurang Kosmos. Bokens författare för en dialog kring historia, författare, personliga minnen och reflektioner och förundras bl.a. över att krig alltid gör sig påmint men också hur det är att känna sig hemma i en främmande stad och gripas av städernas svall. Titeln är en anspelning på Eyvind Johnsons ”Strändernas svall”.

Läs också:

Kaféliv författare på kafé under hundra år: Wien, Prag, Budapest.
Sharon Zukin: Naken stad: Autentiska urbana platsers liv och förfall av. Om utvecklingen i New York från 1960-talet framåt.
Stadens hjärta: täta ytor och symboliska element i nutida nordiska städer, red. Av Anna-Maria Åström och Jonas Lillqvist. Två uppsatser handlar om stadsutvecklingen i Jakobstad.
Wava Stürmer: Samtidigt. Dikter

Litteraturcirkeln/Stadsbiblioteket i Jakobstad

 1. Urban safari

  Undertitel: 12 storstäder
  Av: Karlsson, Bobo
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2009
  Klassifikation: Allmänna reseguider
  Finns som: Bok
 2. Vilsen i världen

  Av: Heimerson, Staffan
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1994
  Klassifikation: Reseskildringar
  Finns som: Bok
 3. Hemma i ingenstans

  Undertitel: resor till städer
  Av: Sommelius, Sören
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2008
  Klassifikation: Reseskildringar
  Finns som: Bok
 4. Café du Monde

  Undertitel: platser, vägar och människor i världsvimlet
  Av: Hannerz, Ulf
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2011
  Klassifikation: Regional sociologi
  Finns som: Bok
 5. Städernas svall

  Av: Hallberg, Ulf Peter
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2011
  Klassifikation: EUROPA
  Finns som: Bok
 6. Kaféliv

  Undertitel: författare på kafé under hundra år : Wien, Prag, Budapest, Berlin, München
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1996
  Klassifikation: Prosa på svenska
  Finns som: Bok
 7. Naken stad

  Undertitel: autentiska urbana platsers liv och förfall
  Av: Zukin, Sharon
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2011
  Klassifikation: Regional sociologi
  Finns som: Bok
 8. Stadens hjärta

  Undertitel: täta ytor och symboliska element i nutida nordiska städer
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2012
  Klassifikation: De europeiska folkens etnologi
  Finns som: Bok
 9. Samtidigt

  Av: Stürmer, Wava
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2011
  Klassifikation: Poesi på svenska
  Finns som: Bok

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Siv Kasslin den 30 augusti 2012