Uppbrottstid

En insiktsfull skildring av människoöden i efterkrigstiden

Uppbrottstid är en roman med verklighetsbakgrund. Författaren är född i Larsmo och den fiktiva byn Ede påminner om landsbygden i Larsmo.  Bokens handling utspelar sig efter den i författarens tidigare bok Lycksalighetens pris, men boken kan läsas fristående. I bägge böckerna vävs Finlands närhistoria in med romangestalternas privata liv och tankar. Huvudpersonen Jonas uppfattar snabbt normerna som styr närsamhället. Politik och religion är viktiga teman; de flesta i byn har en stark tro och socialdemokratin ses som en gemensam fiende. Kriget och minnen av kriget är ständigt närvarande; många har mist sina närmaste i kriget. De män som kommit tillbaka bär kriget inom sig. Jonas funderar när kriget, det inre kriget, skall ta slut. Det som inte finns, som inte får finnas. Männen tiger på dagarna och ropar ut sin frustration på nätterna. Jonas genomgår en inre resa, men slutet av romanen antyder att hans resa är långt ifrån slut. Vi kan hoppas att författaren låter oss följa med Jonas utveckling i ytterligare en bok.

Audience:

Tags:

Review by: Larsmo bibliotek Thursday, October 30, 2014