Tvåspråkighet är en rikedom

Vilken rikedom vi har här i den tvåspråkiga staden! Människor som kan och vill prata fler än ett språk, och inte räds att språk- och kulturbada sina ättelägg till att bli öppensinnade finländare.

Alla städer kan inte skryta med att ha en lokal tvåspråkig kultur och en funktionerande tvåspråkig vardag. I Jakobstad har såväl invånare som politiker insett att språkkunskaper är nyckeln till världen, med följden att språkbadet är här för att stanna.

Språk är inte bara ett kommunikationsmedel människor emellan utan en markör för språklig och kulturell identitet. I ett regionalt och lokalt sammanhang är språkbadande ett glädjande tecken på en diskursändring, en medveten politik till glädje och nytta för stadens invånare. Politikerna vågar och vill satsa på en funktionell tvåspråkighet och vi har kanske utan att ens vara medvetna om det äntligen hittat en efterlängtad väg till att bryta förstenade och inaktuella barriärer språkgrupperna emellan. Vi samarbetar och utvecklas ilaag, inte bara samexisterar på nådig toleransnivå.

Jakobstad som exempel, borde vara en sann föregångare och inspirationskälla. Runt om i Finland, i politiska kretsar finns idag ett skrämmande tecken på felfokus, medmänniskors eventuella språk och hudfärg tenderar att uppta våra välmenta(?) politikers tankeverksamhet istället för det som verkligen är viktigt – att få den här Finlandsfärjan att fortsätta flyta flott och bra.

Text: Ulrika Backlund, Stadsbiblioteket i Jakobstad

Bild ur boken Tavoitteena kaksikielisyys av Lenore Arnberg

 1. Både och, sekä että

  Subtitle: om flerspråkighet = monikielisyydestä
  Language:
  Finnish Swedish
  Published: 2011
  Classification: 87
  Available as: Book
 2. Barn med flera språk

  Subtitle: tvåspråkighet och flerspråkighet i familj, förskola och skola
  By: Ladberg, Gunilla
  Language:
  Swedish
  Published: 1996
  Classification: 87
  Available as: Book
 3. Andraspråksinlärning

  By: Abrahamsson, Niclas
  Language:
  Swedish
  Published: 2009
  Classification: 87
  Available as: Book
 4. Det tidiga språkbadet

  By: Lindö, Rigmor
  Language:
  Swedish
  Published: 2009
  Classification: 38.298
  Available as: Book
 5. Kunskap, språk och identitet

  Subtitle: att undervisa flerspråkiga elever i F-6
  Language:
  Swedish
  Published: 2013
  Classification: 38.52
  Available as: Book
 6. Ja vet inte va de heter på svenska

  Subtitle: interaktion mellan tvåspråkiga elever och deras lärare i en enspråkig klassrumsdiskurs
  By: Slotte-Lüttge, Anna
  Language:
  Swedish
  Published: 2005
  Classification: 38.2
  Available as: Book
 7. Muumilaakson kuvasanakirja

  Subtitle: suomi-ruotsi
  Language:
  Finnish Swedish
  Published: 2009
  Classification: 89.31038
  Available as: Book
 8. Hullunkurinen kuvasanakirja

  Subtitle: suomi-ruotsi
  By: Kunnas, Mauri
  Language:
  Finnish English
  Published: 2013
  Classification: 89.31038
  Available as: Book

Audience:

Tags:

Written by: Ulrika Backlund Thursday, August 20, 2015