Tvåspråkighet är en rikedom

Vilken rikedom vi har här i den tvåspråkiga staden! Människor som kan och vill prata fler än ett språk, och inte räds att språk- och kulturbada sina ättelägg till att bli öppensinnade finländare.

Tavoitteena kaksikielisyys

Alla städer kan inte skryta med att ha en lokal tvåspråkig kultur och en funktionerande tvåspråkig vardag. I Jakobstad har såväl invånare som politiker insett att språkkunskaper är nyckeln till världen, med följden att språkbadet är här för att stanna.

Språk är inte bara ett kommunikationsmedel människor emellan utan en markör för språklig och kulturell identitet. I ett regionalt och lokalt sammanhang är språkbadande ett glädjande tecken på en diskursändring, en medveten politik till glädje och nytta för stadens invånare. Politikerna vågar och vill satsa på en funktionell tvåspråkighet och vi har kanske utan att ens vara medvetna om det äntligen hittat en efterlängtad väg till att bryta förstenade och inaktuella barriärer språkgrupperna emellan. Vi samarbetar och utvecklas ilaag, inte bara samexisterar på nådig toleransnivå.

Jakobstad som exempel, borde vara en sann föregångare och inspirationskälla. Runt om i Finland, i politiska kretsar finns idag ett skrämmande tecken på felfokus, medmänniskors eventuella språk och hudfärg tenderar att uppta våra välmenta(?) politikers tankeverksamhet istället för det som verkligen är viktigt – att få den här Finlandsfärjan att fortsätta flyta flott och bra.

Text: Ulrika Backlund, Stadsbiblioteket i Jakobstad

Bild ur boken Tavoitteena kaksikielisyys av Lenore Arnberg

 1. Både och, sekä että

  Undertitel: om flerspråkighet = monikielisyydestä
  Språk:
  Finska Svenska
  Publiceringsår: 2011
  Klassifikation: SPRÅKVETENSKAP
  Finns som: Bok
 2. Barn med flera språk

  Undertitel: tvåspråkighet och flerspråkighet i familj, förskola och skola
  Av: Ladberg, Gunilla
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1996
  Klassifikation: SPRÅKVETENSKAP
  Finns som: Bok
 3. Andraspråksinlärning

  Av: Abrahamsson, Niclas
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2009
  Klassifikation: SPRÅKVETENSKAP
  Finns som: Bok
 4. Det tidiga språkbadet

  Av: Lindö, Rigmor
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2009
  Klassifikation: Didaktik i språk och litteratur
  Finns som: Bok
 5. Kunskap, språk och identitet

  Undertitel: att undervisa flerspråkiga elever i F-6
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2013
  Klassifikation: Grundskolor
  Finns som: Bok
 6. Skolan som mångkulturell arbetsplats

  Undertitel: att tillämpa interkulturell pedagogik
  Av: Lorentz, Hans
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2009
  Klassifikation: Didaktik
  Finns som: Bok
 7. Ja vet inte va de heter på svenska

  Undertitel: interaktion mellan tvåspråkiga elever och deras lärare i en enspråkig klassrumsdiskurs
  Av: Slotte-Lüttge, Anna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2005
  Klassifikation: Didaktik
  Finns som: Bok
 8. Muumilaakson kuvasanakirja

  Undertitel: suomi-ruotsi
  Språk:
  Finska Svenska
  Publiceringsår: 2009
  Klassifikation: Svenska
  Finns som: Bok
 9. Hullunkurinen kuvasanakirja

  Undertitel: suomi-ruotsi
  Av: Kunnas, Mauri
  Språk:
  Finska Engelska
  Publiceringsår: 2013
  Klassifikation: Svenska
  Finns som: Bok

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Ulrika Backlund den 20 augusti 2015