Till skolorna

Till skolorna i Pedersöre

Skolornas och bibliotekets gemensamma mål är att väcka läslust. Vi tar gärna emot klassbesök, så att eleverna själva får söka i hyllorna och bekanta sig med bokurvalet. Vi ger också användarutbildning. kontakta biblioteket och boka tid för ett klassbesök.


Specialbibliotekarie Lisa Ahlvik samarbetar gärna med lärare och skolklasser i olika läsfrämjande aktiviteter och projekt.

Kontakta Lisa:
lisa.ahlvik@pedersore.fi
tel.  044 7557 699  eller internt 86699

 

Klasslån

  • Inget lånekort behövs. Lånetiden 2 månader, påminnelse sänds endast på reserverad bok samt i slutet av terminen.
  • Klasslån tas varken hem eller lånas vidare till andra 
  • Läraren är ansvarsperson, vilket innebär att läraren har ansvar för att alla böckerna returneras.
  •  Vi uppdaterar årligen våra kunduppgifter för skolorna därför ska ansvarspersonen fylla i en anmälningsblankett, läraren förbinder sig till att följa bibliotekets regler.
  • Påminnelseavgifter uppbär inte, så länge dessa regler följs. Biblioteket fakturerar skolan på böcker som inte returnerats vid läsårets slut, fakturering enligt bibliotekets ordinarie taxa.
  • Eleven får ta hem"Kvart om dagen"-böcker som lånats från biblioteket.

Vi har många ivriga låntagare. Därför är vi mycket måna om att de böcker skolan lånat också returneras före terminens slut

Datero

Biblioteket samarbetar med Datero som erbjuder informations- och kommunikationsteknik för specialgrupper.  Datero arbetar med tekniska läs- och skrivhjälpmedel, specialpedagogiska dataprogram och appar samt specialpedagogiska metoder. De ordnar skolningar, kurser och studiecirklar.

Temapaket

Ifall klassen önskar ett bokpaket kring ett visst tema, har vi möjlighet att samla ihop böcker från bibliotekets alla nio enheter. Beställ temapaket minst en vecka innan ni önskar avhämta det.

Klassuppsättningar - Dialogen


Biblioteket har några lådor med ett antal titlar i flera exemplar. Det finns tre lådor, en föråk 1-2 en för åk 3-4, en för 5-6. Dialogen-lådorna kan bokas och avhämtas på huvudbiblioteket. Lånetiden för lådorna är 6 veckor. Utöver Dialogen-lådorna finns ett antal titlar i flera exmplar. Många böcker har också skaffats till alla enheter, vilket betyder att de kan finnas i nio exemplar.
Klassuppsättningar och böcker med flera exemplar

 

Nya böcker för barn och unga