Svarta näckrosor

En fransk spänningsroman med ett överraskande slut

Michel Bussis Svarta näckrosor utspelar sig i den franska byn Giverny, i eller runt omkring Claud Monets trädgård. Där målade han många av sina näckrostavlor.

Intrigen är uppbyggd kring tre kvinnor: en av dem en ung konstnärligt begåvad flicka, den andra en vacker byskollärare, den tredje en äldre kvinna som bor i en gammal kvarn. De har alla en koppling till en man som hittas död. En tavla med svarta näckrosor har betydelse för handlingen.

Berättarperspektivet växlar mellan de tre kvinnorna och det kräver en hel del av läsaren, inte minst när författaren till slut väver ihop det hela.