The Oracle

Handlingen i boken utspelar sig i det avlägsna landet med öknar och öar. Här härskar guden Archon tillsammans med dem som dyrkar honom.

Archons önskningar framförs genom oraklet och tolkas av översteprästen. Därmed har översteprästen möjlighet att framföra Archons önskningar på ett sätt som gynnar honom och planer.

“The message had been pushed inside the papers on his desk. It was elegantly written, the wedge-shaped letters flowing and sure, and it chilled him. He hadn’t seen much of the Jackal’s face but his voice hade given him away. An aristocrat. Educated. The man’s hands, too, had been manicured. Seth scowled. What sort of man would rob the dead without even needing the gold?
It said AT THE HOUR OF SUNSET BE AT THE FOOT OF SOSTRIS UNDER THE WALL. HAVE WHAT WE NEED WITH YOU.”
 (”The Oracle”, s. 97)

Boken ”The Oracle” utkom år 2003 och den är första delen i den så kallade orakeltrilogin.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Jakobstads bibliotek den 2 februari 2012