Middagstimmen

Byn förändras, men ändras vi med den?

Tiderna förändras, livet som det en gång var i en liten nordtysk by finns inte mer. Ingwer växte upp i den lilla byn Brinkebüll, men han hade läshuvud och fick genom byskolelärarens försorg studera vidare och lämnade byn. Nu fyller han snart femtio och har en lektorstjänst vid universitetet och bor i ett kollektiv, ändå söker han sig tillbaka till Brinkebüll och sina åldrande morföräldrar, som tillika varit hans föräldrar, och den bykrog de under alla dessa år skött och som nu endast är tillhåll för traktens linedansare. Likadant är det med byn i övrigt, där det förr sjöd av liv är det nu stängt och öde, bara den eviga vinden blåser över slättlandskapet. Hansen berättar byn historia från 50-talet fram till idag genom intressanta personporträtt och beskrivningar av bybornas sedvänjor, hemligheter och egenheter.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Korsholms bibliotek den 27 november 2019