Mer liv, mindre oro

 Rädsla, oro och ångest kan begränsa livet till en kamp. I Mer liv, mindre oro: Med nyfikenhet, närvaro och acceptans visar två världsledande forskare, Susan M. Orsillo och Lizabeth Roemer hur du steg för steg kan närma dig det liv du vill leva istället för att fly från eller kämpa emot svåra känslor. Du får lära dig hur känslor fungerar och framförallt hur du kan möta dem med nyfikenhet, medkänsla och acceptans. Författarna vänder sig till dig som vill ha ut mer av livet men har fastnat i rädsla, oro och obeslutsamhet. Boken bygger på metoder och kunskap inom KBT, ACT och mindfulness, vilket forskning visat ger effektiv hjälp vid ångestproblem.