Late bloomer

En vardagssaga om ett kvinnoliv och att få en andra chans.

Ulla förlorar livslusten när hennes man dör och planerar att följa efter honom så fort som möjligt. Men ett impulsköp av en kikare förändrar situationen.