Läslust i hemmet : så stödjer du ditt barns skriv- och läsutveckling

Läslust i hemmet ger tips på hur man på ett roligt sätt kan stimulera sitt barns lust att lära sig läsa och skriva.

Den här boken vänder sig till föräldrar med barn i åldern 0-9 år. Den ger konkreta tips på hur föräldrar men också andra närstående, som far- och morföräldrar aktivt kan stöda barnets språkutveckling genom olika metoder för att stimulera läsning, skrivning och berättande. Man ska prata mycket med barnet, ställa frågor om det som barnet berättar, skoja och leka med ord, prata om innehåll i böcker och filmer. Tips ges också hur man stöder barn i två- och flerspråkiga familjer.  Högläsningens betydelse betonas. Man ska t.ex. inte sluta läsa åt  barnet då det har lärt sig läsa på egen hand. Det muntliga berättandet är ett sätt som också ger barnet väldigt mycket. Barn som ofta får lyssna till muntligt berättande lär sig själva tidigt berätta. Barnet ska få höra vardagsberättelser, livsberättelser, folksagor, hjältesagor eller osannolika berättelser.  På det sättet får barnet näring till sitt eget berättande. I boken finns också nyttiga sätt att tillvara ta barns tidiga intresse för läsning och skrivning. Läs boken!

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Pedersöre bibliotek den 14 mars 2016