Vinteröppethållning från 4.9

Måndag 4.9 övergår biblioteken i Kronoby, Nedervetil och Terjärv till tidtabeller enligt vinteröppethållning. Välkomna!

Taggar:

den 28 augusti 2017