Östman ny koordinator för den mångkulturella verksamheten

Från och med den 1 september koordinerar Jeanette Östman den mångkulturella verksamheten vid Fredrikabiblioteken i Österbotten.

Till Östmans uppgifter hör att utveckla den mångkulturella verksamheten vid biblioteken i Jakobstad, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Larsmo, Malax, Nykarleby, Närpes, Pedersöre och Vörå.

Konkret kommer hon att bland annat planera och ordna evenemang för bibliotekens mångkulturella besökare, arrangera fortbildning samt sammanställa en materialbank för mångkulturell verksamhet på biblioteken.

Projektet pågår till och med slutet av juni 2018. Det finansieras med stöd från Regionförvaltningsverket.

Östman är fil.mag. och journalist. Hon har också jobbat med bland andra ensamkommande flyktingbarn för Vörå kommun. 

Kontaktuppgifter:

Mobil: 040 836 1839
E-post: fredrikakoordinator@gmail.com.

Målgrupp:

Taggar:

den 4 september 2017