Träsnideri

När: Sista tillfället har redan varit.
Målgrupp:

Utställning av deltagarna i kursen Träsnideri (Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut)

Deltagare i kursen Träsnideri på Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut ställer ut sina verk på Vörå huvudbibliotek under tiden 16.10-17.11.2017.