Konst på 2. våningen: Leif Strengell

Utställning på Stadsbiblioteket 1.10. 2017 - 29.3. 2018.

Kartbild som visar vart Jakobstads stadsbibliotek ligger.
  1. Kartbild som visar vart Jakobstads stadsbibliotek ligger.
När: Måndag 2 oktober - torsdag 29 mars
Flykten västerut - fotogravyrer. Leif Strengell har regelbundet ordnat utställningar i Finland och utomlands sedan 1981. Under flera år har han deltagit aktivt i konstnärliga samhällsprojekt. Under de senaste åren har det konstnärliga arbetet varit anknutet till konstutbildningen vid NOVIA. Han är också medlem i konstgruppen SUPERCULTIVATOR. Leif Strengells utställning "Flykten västerut" består av elva fotogravyrer.