Konst på 2. våningen: Annika Bergvik-Forsander

När: Lördag 1 april - lördag 30 september

Utställning på biblioteket i Jakobstad 1.4 - 30.9.2017.

Utställningen "In Search of Lost Time" är collage uppbyggda av bitar från sönderklippta tuschteckningar.

Utställningens namn refererar till Marcel Prousts hundra år gamla romansvit "På spaning efter den tid som flytt", som utgjort en viktig inspirationskälla för konstnären. Teckningarna har ursprungligen föreställt olika s.k. genier från historien. I collagen har dessa sönderklippta gestalter fått ett nytt liv, i form av nya gestalter och personligheter.

Annika Bergvik-Forsander är bosatt i Jakobstad och har sedan sin bildkonstnärsexamen hållit ett stort antal separatutställningar. Hon är också rektor för Nordiska konstskolan i Karleby.