Kelimutställning

När: Onsdag 1 november - torsdag 30 november

Kelimutställning vid Larsmo huvudbibliotek

Kelimutställningen fortsätter vid Larsmo huvudbibliotek i konferensrummet under november månad. Utställningen är tillgänglig när konferensrummet inte är bokat.  Även Elisabeth Asplund har ställer ut sina handarbetsprodukter i biblioteket under november.