Pohjois-Norjan rannikkoreitit

Harri Ahonen Evenemang

Arrangemanget har redan varit

18 mars måndag 2019
18 mars måndag 2019
2019-03-18 till 2019-03-18.
Plats Jakobstads stadsbibliotek
Målgrupp:

Föreläsning med författaren Harri Ahonen

Finskspråkigt evenemang