Datacafé

Handledning i digitala tjänster och sociala medier vid Larsmo huvudbibliotek!

Datacafé i huvudbibliotekets konferensrum 19.9 kl. 15.00-19.00

15.00-17.00 handledning i sociala medier

17.00-19.00 handledning i användning av digitala tjänster

Arr: AUTA-projektet / Vasa stadsbibliotek

Målgrupp:

Taggar: