Bokbussen

Malax kommunbibliotek köper bokbusstjänster av Kristinestad och Kurikka.

Bokbussarna trafikerar enligt följande:


Kristinestads bokbuss

tel. 0400 262 443

tisdagar (2019)
22.1, 5.3, 2.4, 14.5, 25.6, 20.8, 1.10, 12.11, 10.12

Hållplatser:

Kurikkas bokbuss Präntti

tel. 050 3665806

måndagar, varannan vecka (udda veckor)

Hållplats:

Finska skolan i Malax, Kvarngränd 8   kl. 11.20 - 12.05