Korsnäs bibliotek i intressant samarbete med en BHS-studerande

Svenskt projektarbete i Korsnäs bibliotek om emigration från Finland till Sverige.


Vid höstterminens början år 2014 tog en studerande vid Bibliotekshögskolan i Borås kontakt med Korsnäs bibliotek med frågan om vi var intresserade av att låta henne utföra ett projektarbete i biblioteket. Den studerande har släkt på mödernet i Korsnäs och har varit sommargäst i kommunen sedan barnsben och känner väl till vårt bibliotek. Med tanke på det planerade projektets innehåll, föll det sig naturligt att vända sig till oss. Skolan sände information om projektet och vad biblioteket hade att åta sig : att introducera studenten på arbetsplatsen, berätta om verksamheten och underlätta studentens arbete i organisationen, vilket kan innebära fysiskt eller digitalt tillträde till informationsresurser på arbetsplatsen, att diskutera projektets utformning med studenten och handledaren, att ge respons under arbetsprocessen och slutligen att läsa och kommentera projektrapporten i samband med examinationen. I gengäld utlovar skolan ett givande samarbete med studenten och Högskolan i Borås.


Så här presenterar Amanda sitt projekt för oss: jag läser en kurs som heter verksamhetsförlagt projektarbete, kursen går ut på att vi ska skapa ett projekt som vi förankrar i en redan existerande verksamhet. När jag varit i min mammas hemtrakter i Harrström har jag besökt och tycker mycket om Korsnäs bibliotek. Därför önskade jag att få göra mitt projekt i samarbete med just Korsnäs bibliotek.

Projektet går ut på att samla in och presentera berättelser om emigration från Finland till Sverige. Ett antal personer kommer att intervjuas om sina upplevelser. Vissa av dem som intervjuas har valt att efter en kortare tid komma tillbaka till Finland, medan andra stannade i Sverige för gott.  Frågor som väcks är varför vissa återvänder hem eller kanske inte reser alls, när andra aldrig kommer tillbaka. Är det naturligt att som ung känna en längtan bort? I dessa moderna tider då det inte är något konstigt att resa utomlands på semester eller till och med för att studera och arbeta kanske en yngre generation inte riktigt kan relaterade till hur stort det kunde vara för generationerna födda på fyrtio och femtiotalet att exempelvis resa från Harrström till Stockholm. Det är först när vi placeras utanför vår egen kontext som de subtila skillnaderna mellan våra kulturer verkligen gör sig påminda. Kanske kan dessa emigrationsberättelser hjälpa oss att förstå vilka vi är och påminna oss om vem vi en gång önskade att vara.


Tanken är att slutresultatet av Amandas forskning ska samlas i ljudfiler och göras tillgängliga för allmänheten via bibliotekets webbsidor.

 

Text: Carola Bäckström, Korsnäs kommunbibliotek