Supermetoderna - forskarnas 5 bästa strategier för att lyckas i skolan

Just nu är det många som studerar på distans och då kan den här boken komma till hjälp för att lyckas i studierna. Boken är uppdelad i tre delar.

I del ett kan man bl.a. läsa om yttre och inre motivation. Vad händer om vi börjar muta barnen? Här kan vi också läsa om hur vår inställning påverkar hur vi utvecklas och hur ihärdighet krävs för att lyckas. I del två presenteras de fem supermetoderna för att lära sig effektivare. I del tre går man noggrannare in i hur supermetoderna kan komma till användning för att lära sig matematik och språk.  

Konkreta tips ges i slutet av varje kapitel på hur du och ditt barn kan använda metoderna hemma.