Straff

Tjänster och gentjänster, start och slut, inget är vad det ser ut att vara. Eller?

Boken handlar om författaren Max Schmeling som får ett brev från Tibor Schittkowski, en gammal skolkamrat som han inte träffat sedan skoltiden för fyrtio år sedan. Brevet går ut på att Tibor vill ha hjälp med något - en gentjänst - eftersom han hjälpt Max i barndomen. Efter en del tvekan och vånda reser Max tillbaka till sin barndomsstad för att träffa Tibor och få veta mer om vad det är han vill ha hjälp med. Uppdraget han får verkar trots allt enkelt och han åtar sig det.

Straff är en tät och gåtfull thriller där inte mycket är vad det synes vara, och där upplösningen visar sig vara själva startpunkten.

Audience:

Tags:

Review by: Stadsbiblioteket i Närpes Wednesday, October 14, 2015