Störningen

Hur påverkas vi av takten i dagens samhälle? Viktig bok om de ständigt ökande diagnoserna.

Katarina Bjärvall visar i boken Störningen : ADHD, pillren och det stressade samhället hur ökad stress och höjda krav på prestationer i skolan, arbetslivet och vården får antalet diagnoser att fortsätta skjuta i höjden. Hon granskar också hur läkemedelsindustrin driver på och profiterar på utvecklingen.

Tags:

Review by: Stadsbiblioteket i Närpes Thursday, April 18, 2019