Stängt p.g.a. Coronaviruset

Alla bibliotek är stängda och bokbussen kör ej. Uppdaterat 18.3.2020

Stadsbiblioteket i Närpes