Specialpedagogik, läshjälpmedel och bibliotekstjänster för dig med läshandikapp

En specialsamling kring specialpedagogik och handikapplitteratur finns i Nykarleby stadsbibliotek.

I Nykarleby verkar Optima, med utbildningslinje för yrkesinriktad specialundervisning, den enda svenskspråkiga i Finland. I staden finns också flera boenden, både i Kårkulla samkommuns och i stadens regi, ett korttidshem för gravt handikappade och boende i föreningsregi (Sparvboet) och arbetscentral.

Detta har gjort att det finns ett stort behov av specialresurser också inom biblioteksverksamheten. Specialmaterial har anskaffats både med tanke på de handikappade själva, deras anhöriga, vårdare och ledare. Speciallärarna och vanliga klasslärare spelar självfallet också en viktig roll.

Läshjälpmedel och bibliotekstjänster för dig med läshandikapp

Har du ett läshandikapp som gör det svårt att läsa tryckt text? Då kan du låna lättlästa böcker (LL-böcker), storstilsböcker, talböcker eller e-böcker. Vi har ett rikligt utbud av DAISY-talböcker från MTM och Celia.

Från Nykarleby stadsbibliotek kan du också låna Daisyspelare och ClaroRead talsyntes.

I stadsbibliotekets tidningsläsesal kan du läsa dagstidningar med hjälp av vår lästeve.

Lästeve i stadsbibliotekets läsesal

  1. Äppelhyllan

    Written by: Biblioteken i Nykarleby

    Äppelhyllan är en plats i biblioteket där barn kan hitta medier som kan läsas med ögon, öron eller fingertoppar. Alla barn är olika och läser på olika sätt, därför finns Äppelhyllan. Besök Äppelhyllan i Nykarleby stadsbibliotek!

Tags:

Written by: Biblioteken i Nykarleby Monday, May 21, 2018