Sophie

En kvinnas liv i Ryssland och Finland under 1800-talet

Romanens huvudperson Sophie Behse föds i S:t Petersburg år 1828. Föräldrarna kommer från Tyskland men har bosatt sig i S:t Petersburg där fadern arbetar som präst. Sophie växer upp, går i skola och gifter sig så småningom med holländaren Engbertus Jansen. Tillsammans med Jansen flyttar Sophie till storfurstendömet Finland och Borgånejden där de driver jordbruk och får flera barn. Jansen råkar dock ständigt ut för problem på grund av sina allehanda affärer och sitt drickande, och Sophie får ta allt ansvar för familj och gård.


Romanen har verklighetsbakgrund.

Audience:

Tags:

Review by: Korsholms bibliotek Wednesday, December 30, 2015