Smedjan vid Sundet

Den unge smeden Anders blir tvingad ut i krig, kommer han någonsin tillbaks till sin trolovade Aini?

Sverige har i mitten av 1600-talet en mycket krigsvillig och maktlysten kung i Karl X. Det behövs många unga män för att kunna utkämpa krig. I östra delen av riket i den nygrundade staden Gamle Carleby finns en fogde vars son just blivit inkallad, fogden är en slug karl som snabbt gör upp planer där stadens smed ingår och då främst smedens unge son Anders. Det bär sig inte bättre än att Anders hamnar ut i krig och får lämna sin gamla far, sin styvmor och halvsyskon och framförallt sin älskade Aini.


En historisk roman som dels utspelar sig här i Österbotten, dels ute på krigsstråt i Polen, Danmark och södra Sverige. Maktens män styr över sina undersåtar efter eget godtycke och vanliga människor har att ty sig till sin gudstro. Som kvinna är man speciellt utsatt vilket Aini får uppleva när hon genom sin kunskap i örtmedicin hjälper en ung kvinna i nöd

Audience:

Tags:

Review by: Korsholms bibliotek Monday, October 24, 2016