Skulden jag bär på

Boken handlar om Elisabet och hennes syster Birgitta. Elisabet berättar om ett människoöde med tragedier, sjukdomar och lidanden.

Systrarna hade samma föräldrar, samma gener och levde i samma uppväxtmiljö. Men ändå kom deras liv att bli helt olika världar. Elisabet berättar en gripande verklighetsskildring som berör.