Skolspråks klassuppsättningar

Följande böcker har köpts in för Skolspråksgruppens medel och får lånas av undervisningspersonal vid Nykarleby stads skolor.

Åk 1-2
Bross, Helena & Rönns, Christel: Fira med fest, 18 ex.
Wolff-Brandt, Carina: Vinden vänder på Trollskär, 18 ex.

Åk 3-4
Gahrton, Måns: Huvudet fullt av dig, 18 ex.
Lindgren, Astrid: Ronja Rövardotter, 18 ex.

Åk 5-6
Lagerqvist, Camilla: Uppdraget (del 1 i serien Svarta rosorna), 18 ex.
Ohlsson, Kristina: Mysteriet på Hester Hill, 18 ex.
Ollmark, Lena: Inmurade (Firnbarnen del 1), 18 ex.

Faktalitteratur för åk 1-4
Bone, Emily: Lätta fakta om jordbävningar och tsunami, 5 ex.
Clarke, Catriona: Lätta fakta om väder, 5 ex.
Turnbull, Stephanie: Lätta fakta om dinosaurier, 5 ex.
Turnbull, Stephanie: Lätta fakta om vulkaner, 5 ex.

Faktalitteratur för åk 5-6
Gifford, Clive: Rymden på 30 sekunder, 18 ex.
Mielke, Rita: Jorden - Uppbyggnad, kontinenter, hav, klimat. 18 ex.

Klassuppsättningar för åk 1-2
Klassuppsättningar för åk 3-4
Klassuppsättningar för åk 5-6
Faktaböcker i klassuppsättningar för åk 1-4
Faktaböcker i klassuppsättning för åk 5-6

Tags:

Written by: Johanna Häggblom Wednesday, September 27, 2017