Sköna slöjd - Mainiot taidot

Reflektioner kring österbottniska hantverk

Österbottens hantverk rf  firade sitt 100:e verksamhetsår 2013. I 11 artiklar berättar utövare om och reflekterar kring traditionella österbottniska hantverk.  Boken är tvåspråkig och rikt illustrerad. Samtidigt som den är skön läsning för nostalgikern kan boken även fungera som inspirationskälla för nya hantverksprodukter. Hantverken som belyses är vävning, silverpapperstavla, smide, brudkrona, vävning, möbelmåleri, bleckslageri, sävslöjd, timring, träslöjd.

Audience:

Tags:

Review by: Korsholms bibliotek Friday, November 14, 2014