Service

Service på biblioteken i Pedersöre

Internet

Internet kan användas på biblioteken i Bennäs, Kyrkoby, Kållby, Purmo, Ytteresse och Överesse. Tid kan reserveras för högst två personer en timme åt gången. Om ingen annan reserverat tid efter dig kan du förlänga din egen reservering med en timme till. Du måste ha lånekort på biblioteket och kunna använda Internet. Vi förutsätter att du iakttar gällande netikettregler. Egna disketter och USB-minnen är inte tillåtna. Servicen är avgiftsfri förutom utskrifter, 0,20 euro/A4.

Kopior

Kopieringsmaskin för allmänheten finns på biblioteket i Bennäs, Purmo och Överese.
Kopiorna kostar 0,20 euro/A4, 0,40 euro/A3.
 

Bokdepositioner

Skolor, åldrings- och daghem kan beställa bokdepositioner från biblioteket för ca 6 månader. Beställaren hämtar och returnerar depositionen.

Boken kommer

Om kunden själv inte kan ta sig till något av kommunens bibliotek, kan han/hon hos biblioteket anhålla om boken kommer-service. Kunden ringer och beställer de böcker han/hon vill läsa och någon från personalen kommer hem med böckerna på avtalad tid.

Talböcker

Daisy-böcker är avsedda för personer med läshinder. Daisy är en digital talbok i form av en cd-rom-skiva. Den kan läsas med hjälp av en dator med ett läsprogram för Daisy eller med en speciell Daisy-läsare. Daisy skiljer sej från en talbok på CD så att man kan gå direkt till ett visst kapitel eller visst stycke på skivan. Man kan också lägga ut bokmärken och göra understreckningar. Det går att läsa Daisy också med en cd-spelare som har mp3-anpassning, men då går det inte att använda alla finesser.

För kunderna finns två möjligheter: dels att själv registrera sig som kund hos Celia, då sänds Daisy-böckerna direkt hem. Är man registrerad som kund på Celia har man möjlighet att låna en Daisy-spelare. Som personlig kund på Celia har man också möjlighet att bli medlem i en bokklubb som automatiskt sänder ut titlar enligt önskemål till kunden. Det andra alternativet är att biblioteket beställer Daisy-böcker från Celia och förmedlar vidare till de kunder som önskar få Daisy-böcker via biblioteket.

Mer information på Celias hemsida eller från biblioteket.

Trådlöst nätverk

Vid biblioteket i Bennäs kan du surfa trådlöst med egen bärbar dator.

Medborgarinitiativ / Namninsamlingar

Biblioteket tar emot namninsamlingar i enlighet med följande kriterier. Den ansvariga ska anhålla
hos bibliotekschefen om tillstånd att ha namninsamlingen framme och den ska inte förorsaka biblioteket
extra arbete eller extra kostnader.

 • namninsamlingen ska vara sakliga och följa god sed
 • namninsamlingen kan beröra den egna kommunen, övriga offentliga tjänster, lagstiftning eller
  andra saker som direkt påverkar medborgarnas liv
 • namninsamlingen ska vara riktad till en aktör som har makt att besluta om det ärende som tas
  upp i namninsamlingen
 • biblioteket tar inte emot namninsamlingar som berör religiösa frågor, partipolitiska frågor eller
  frågor av privat / personlig natur
 • den ansvariga namninsamlarens kontaktuppgifter bör framgå i namninsamlingen, liksom också
  under vilken tid den är framme
 • den ansvariga sköter allt praktiskt kring namninsamlingen