Regnet luktar inte här

I december kommer Duraid med sin familj i en ranglig båt till Gotland och ett helt nytt liv i Sverige.

Duraid Al-Khamisi beskiver hur det var för hans familj att komma till Sverige som flyktingar på 90-talet. Hans pappa var en framgångsrik guldsmed i Irak, men i Sverige blev han åsidosatt som sjukpensionär. Hans mamma sörjer släkten som hon tvingats lämna och är åtminstone i börjar väldigt deprimerad. Samtidigt vet båda föräldrarna mycket väl varför de flydde undan Saddams diktatorvälde. Duraid har upplevt mycket i unga år, men han minns tiden i Irak som väldigt ljus och trevlig och han längtar dit. Han får det svårt i skolan där han inte upplever att han hör hemma. Hans yngre syskon klarar sig bättre, kanske för att de har färre minnen av sitt forna hemland.
 
En mycket aktuell bok som ökar förståelsen för flyktingar och de problem de brottas med när det gäller tillhörighet, språk, traditioner och att få vardagen att fungera i det nya hemlandet.

Audience:

Tags:

Review by: Korsholms bibliotek Monday, November 9, 2015