Region- och fjärrlånebeställning

Använd detta formulär för att beställa region- och fjärrlån

Regionlån: Materialet beställs från ett annat Fredrikabibliotek eller från Vasa stadsbibliotek. Avgift 2€ /bok

Fjärrlån: Materialet beställs från ett allmänt bibliotek i Finland. Avgift 4 € /bok

Fjärrlån från utlandet eller ett vetenskapligt bibliotek: För material som beställs från övriga nordiska länder debiteras en avgift på 10€ /bok. För material som beställs från ett högskole- eller specialbibliotek betalar låntagaren den avgift som ifrågavarande bibliotek debiterar + 1 €.

Genom att kryssa i flera alternativ nedan säkerställer du att du får boken du önskat. Vi beställer alltid i första hand som regionlån, sedan som fjärrlån inom Finland och i sista hand som fjärrlån från vetenskapligt bibliotek eller utlandet.

Beställ regionlån eller fjärrlån:

Välj typ av lån

Välj minst ett alternativ:

Avhämtas från
Efter detta datum förfaller beställningen