Prepping - att hoppas på det bästa, men förbereda sig på det värsta

Hur överlever man en kris?

Det är lätt att ta för givet att det alltid kommer rinnande vatten ur kranen, att mobilnätet fungerar och att lampan tänds när vi slår på strömbrytaren. Vad gör du den dag det inte längre är så?

I den här boken berättar svenska preppare om hur de förbereder sig för eventuella kriser. Här finns också praktiska tips om t.ex. vilken mat som lönar sig att lagra eller vad man ska packa i sin 72-timmarslåda så att man överlever längre strömavbrott eller liknande.