Osebol

Landsbygdens röster kommer till tals

Osebol är en liten by i Norra Värmland där det är långt till storstaden och arbetsplatserna är få. Många är de som flyttat bort, men en del håller sig kvar och det sker till och med en viss inflyttning. Förändringen i samhället syns genom att det inte satsas på skolor och infrastruktur utan barnen måste åka skjuts långa vägar och en gammal bro över Klarälven får inte en nödvändig reparation. Några inflyttare från bland annat Holland uppskattar att få bo nära naturen och att slippa storstadens hets och brus. Nya generationer tar vid där de gamla slutar och man ser efter varandra och hjälps åt på ett annat vis än där allt är ordnat av samhället.

Audience:

Tags:

Review by: Korsholms bibliotek Wednesday, October 16, 2019