Ormarna

Hur mycket ska du avslöja om din historia, dina känslor och dina rädslor? Kunde sanningen ha förhindrat tragedin?

Under en bilresa som ska ge perspektiv på och vila från deras inrutade vardag, hamnar nygifta Bea och Dan snart i en ny slags oberäknelig och märklig tillvaro. Beas bror Alex har ett hotell på franska landsbygden, men det är ingen vanlig hotellverksamhet och Alex är ingen vanlig hotelldirektör. Det hela kompliceras ännu mera av att Beas förmögna föräldrar dyker upp. Relationerna mellan Bea och hennes familj är svårtolkade för Dan, som försöker hitta sin plats bland dem. Det är något som inte stämmer. Bea och Dan hamnar in i en situation som de inte kan kontrollera och som blir alltmer absurd. Hade något av detta kunnat förhindras om någon vågat tala långt tidigare? När började händelseförloppet som oundvikligen leder till katastrof?

Audience:

Tags:

Review by: Korsholms bibliotek Thursday, May 28, 2020