Onda boken

En bok med spänning, mystik, vardagsrealism och humor.

Kaj Korkea-aho är en mästare på att skapa spänning och att behålla den genom hela boken.  I bakgrunden till ”Onda boken” finns ett manuskript som är livsfarligt att läsa.  Romanen är en stark, intensiv om än mörk djupdykning i livets mångfald och individens utsatthet. Stundtals känns såväl de unga studerandena som de medelålders akademikerna hopplöst desillusionerade. Den tragisk-komiska berättarstilen lyfter romanen från tröstlösheten. Humorn i boken är den starkaste humorn, den som grundar sig på erfarenheter och upplevelser. Den till synes lugna miljön vid Åbo Akademi utgör en välvald kontrast till de olyckor, tragedier och den otrohet som skildras.  Författaren förmår även skapa en berättelse med ung, sårbar och intensiv kärlek.