Obs! Klass

Finns det samhällsklasser i vårt moderna Finland?

Möt 19 olika finlandssvenskar som tar sig an frågan om klass med allvar och engagemang. Här finns den klassiska “klassresenären” från arbetar- till medelklass. Men resan kan också gå i motsatt riktning. Författarna är hemma från olika delar av Svenskfinland. Alla har de fått frågan: ”Vilken klass tillhör du absolut inte?”. En fråga som inte verkar alldeles lätt att besvara och som många besvarar med en omskrivning, även om frågan ”Vilken klass tillhör du?”, säkert hade varit betydligt svårare att entydigt besvara.

Intressant och träffande är Robert Åsbackas inlägg där han säger, ”att det är en lång väg att gå för klassresenären och då han sent omsider kommer fram är hemkänslan borta”. Jenny Kajanus har också intressanta synpunkter kring kvinnor och klass; ”är kvinnans sociala status fortfarande beroende av den man hon väljer?”. Sven-Erik Klinkmann skriver om populärmusikens betydelse som en sorts fantasiverklighet en värld att stiga in när vardagsslivet blev för trist. Musiken blev något som gav hopp om en bättre framtid. Förhållandet till musik och musikens betydelse är säkert något som alla som varit unga efter krigen kan identifiera sig med. Läs de här tre skribenternas syn på klass och de övriga 16 inläggen!