Nykarleby stadsbiblioteks digitaliseringstudion

Digitaliseringsstudion är öppen för bibliotekets kunder. Självbetjäning gäller för digitaliseringen! Fråga personalen om du vill boka tid eller vill veta mera om vår studio!

Digitalisering av eget material

I bibliotekets digitaliseringsstudio kan man föra över VHS-kassetter, C-kassetter, LP- och EP-skivor samt text, fotografier, diabilder och negativ till digital form. Man kan överföra sitt material till CD- eller DVD-skivor eller spara det på minnessticka, extern hårddisk eller minneskort. Det är också tillåtet att tillfälligt spara materialet på studions dator.

Vem kan digitalisera?

Alla som fyllt 15 år och som har ett bibliotekskort i Nykarleby. Digitaliseringsutrustningen får användas gratis. Tillfälliga besökare kan också använda utrustningen om de uppvisar godtagbart ID-kort.

Hjälp vid digitaliseringen

Kunden sköter sin digitalisering självständigt. Vid digitaliseringsstudion finns manualer uppsatta som tydligt visar hur digitaliseringen går till. Om kunden behöver en introduktion i att använda utrustningen kan man komma överens med bibliotekspersonalen om detta vid infodisken
(tel. 06-785 6 104). Introduktionen måste alltid bokas i förväg.

Vad behöver man ha med sig?

Till digitaliseringen behöver man ta med det material man vill digitalisera samt cd-skiva eller DVD-R skiva, minnessticka eller minneskort. Biblioteket har ett litet lager så om man glömt kan man också köpa skivor och minnesstickor vid infodisken.

Att observera

Kunden bör ta med i beräkningen att innehållet på en VHS-kassett bränns över till en DVD skiva i realtid. Om innehållet på VHS-kassetten omfattar 180 minuter tar det lika länge att föra över innehållet till en DVD-skiva. På en DVD-R-skiva ryms två timmars videoinspelning. Samma sak gäller digitaliseringen av EP- och LP-skivor samt C-kassetter. Digitaliseringen bör planeras så att den är klar en halv timme innan biblioteket stänger. Den kund som sparar eget material på datorn är också skyldig att själv avlägsna materialet samt se till att materialet inte kommer i fel händer. Bibliotekspersonalen förbehåller sig rätten att avlägsna allt sparat material. Bibliotekspersonalen sköter ingen digitalisering åt kunderna och ger inte heller introduktion till ev. editering.

Användarens ansvar

Högst två personer åt gången kan samtidigt befinna sig i hembygdssamlingsrummet. Kunden är skyldig att ersätta skador på utrustningen om de uppkommit under den tid kunden reserverat utrustningen.
Biblioteket ansvarar inte för försvunnet material eller för material som råkat i fel händer och inte heller för skador på kundens egen utrustning eller material.

Upphovsrätten

Kunden bör följa gällande copyrightlagstiftning och –regler. Kunden har rätt att för eget bruk framställa en kopia på det material han själv äger. Material som faller under upphovsrätten får inte kopieras för allmänt bruk.


Reservering av utrymmet

Digitaliseringsutrustningen kan användas under bibliotekets öppettider med undantag för den sista halvtimmen innan biblioteket stänger. Utrymmet kan bokas för 1-4 timmar per gång. Under en vecka kan man reservera studion två gånger. Högst två reserveringar kan vara i kraft samtidigt. Reserveringen förfaller om kunden inte har kommit inom 10 minuter efter att den reserverade tiden påbörjats.

Reserveringen kan göras antingen på plats i biblioteket, per e-post eller per telefon 06-7856 104. Den aktuella bokningssituationen visas i bokningskalendern, välj bibliotek och digitaliseringsstudion.

 

Audience:

Tags:

Written by: Biblioteken i Nykarleby Monday, May 21, 2018