Nyhet i Biblio

Nu hittar du både e-böcker och e-ljudböcker i appen Biblio

I appen kan du både läsa Elibs e-böcker och lyssna på e-ljudböcker i on- och offlineläge.

Biblio finns för både iOS och Android och kan hämtas i App Store eller Google Play.

När du öppnar appen första gången väljer du Vasa stadsbibliotek- Fredrikabiblioteken i listan över bibliotek och loggar in med ditt lånekortsnummer och din pinkod.

Tags:

Tuesday, March 19, 2019